Niemiecka fabryka benzyny syntetycznej w Wałbrzychu

    Prace nad technologią produkcji benzyny syntetycznej z węgla trwały od początku XXw.. W1926r. niemiecki koncern chemiczny "IG Farben" jako pierwszy rozpoczął produkcję benzyny z węgla, dzięki technologii którą opracował niemiecki inżynier Friedrich Bergius za co w 1931r. otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Te wydarzenia skłoniły III Rzeszę do zainteresowania się tą technologią ponieważ na terenie Niemiec nie ma złóż ropy które zaspokoiłyby potrzeby zmechanizowanego wojska a cała potrzebna ropa importowana była ze Związku Radzieckiego, co stanowiło duże zagrożenie dla zmechanizowanego wojska w przypadku przerwania dostaw tego surowca. Niemcy natomiast dysponowali dużymi złożami węgla kamiennego a po zajęciu Polski oraz Francji  pod kontrolę Niemiec przeszły kolejne duże zagłębia węglowe które mogły służyć do produkcji benzyny syntetycznej.
    Budowę fabryki benzyny syntetycznej "IG Farben" w Wałbrzychu przy ul. Królewieckiej na Wzgórzu Matyldy, rozpoczęto prawdopodobnie na krótko przed wybuchem II Wojny Światowej lub zaraz po jej wybuchu, ponieważ już w 1941r. uruchomiono produkcję która trwała do maja 1945r. Przed wojną rejon Wzgórza Matyldy miał mocno rozbudowaną infrastrukturę przemysłową, znajdowały się tu m.in. koksownia, zakłady azotowe oraz kopalnia "Bahn Schacht” która w dużej mierze dostarczała węgiel do tych zakładów, ponadto niedaleko znajdował się duży dworzec kolejowy co czyniło to w sumie idealne miejsce pod budowę rafinerii. Z zachowanych informacji wynika że początkowo benzynę produkowano z gorszej jakości węgla dostarczanego z Dąbrowy Górniczej a pod koniec wojny produkcja bazowała już prawdopodobnie na węglu z Zagłębia Wałbrzyskiego.
    Produkcja rozpoczynała się od zmielenia węgla na proszek, następnie pod ciśnieniem 200-300 atmosfer otrzymany proszek podgrzewano do temperatury 430-480 stopni i w wyniku skomplikowanego procesu technologicznego otrzymywano ciecz przypominającą ropę naftową, którą następnie poddawano destylacji w wyniku czego otrzymywano benzynę. Na przerobienie jednej tony węgla na benzynę syntetyczną zużywano aż siedem ton węgla co powodowało to bardzo duże koszty uzyskania benzyny jednak produkcja szła pełną parą. Gdy alianci zaczęli bombardować niemieckie fabryki oraz rafinerie, infrastruktury przemysłowe zaczęto przenosić pod ziemię do wcześniej wydrążonych sztolni oraz podziemnych hal produkcyjnych co dawało ochronę przed nalotami. Takie prace miały również miejsce pod Wzgórzem Matyldy jednak są one dopiero w początkowej fazie budowy.


Powrót