Jaskinia "Aven"

DŁUGOŚĆ:            108 m.
DENIWELACJA:        27 m (-22,8 m, + 4,3 m).
WYSOKOŚĆ OTWORU:    576 m npm.