Kanał wodny w Boguszowie (północny)

    Po zwiedzeniu i wyjściu z kanału południowego, stwierdzamy że będąc tutaj odnajdziemy również kanał północny o długości około 100m, który ma taką samą historię jak wcześniej opisany kanał południowy. Oba kanały naniesione są na mapę z początków XXw. pod nazwą "Wasserrosche", która została wydana przez cenione wydawnictwo Baum-Zigelsky. I tak kilku godzinach poszukiwań odnajdujemy w końcu wejście do niego, które znajduje się pod konarami drzewa. Tak jak poprzedni kanał, również i ten jest zalany wodą do głębokości około 1,2 metra i wymaga ubrania się w odpowiedni strój. Początkowy fragment kilkudziesięciu metrów obmurowany jest cegłą natomiast reszta sztolni to lita skała z pięknie wyprofilowanym półokrągłym sklepieniem niespotykanym nigdzie indziej. Kanał północny w przeciwieństwie do południowego zachował się w doskonałym stanie bez żadnych obwałów ani osuwisk, co czyni z niego bardzo ładną pamiątkę po gospodarczej działalności człowieka. Zauważyliśmy również kilka ciekawych kalcytowych nacieków, które utworzyły się zaledwie w 100 lat (2 ostatnie zdjęcia).


Powrót