Kompleks Jugowice

    Kompleks Jugowice został wydrążony w skale gnejsowej. Główna część kompleksu posiada dwie równoległe sztolnie, z których jedną przegradza zawał. Sztolnie mają długość około 85 i 180 metrów. Obie sztolnie połączone są pod kątem prostym z dwoma poprzecznymi wyrobiskami chodnikowymi. Kompleks w wielu miejscach posiada obudowę drewnianą, której pozostałości jeszcze stoją. Cały kompleks posiadał 7 sztolni, ale z powodu obwałów na wejściach dostępnych jest tylko 3. Dostępna ilość korytarzy wynosi około 500 metrów.


Powrót