Kompleks Osówka

    Kompleks został wydrążony w skale gnejsowej na południowym zboczu góry  i składa się z trzech sztolni. Łączna długość znanych korytarzy wynosi około 1700m.

    Sztolnia nr 1 ma długość około 120 m. W odległości około 30 m od wlotu, po obu stronach sztolni, wydrążono częściowo wyrobiska komorowe na wartownie.

    Sztolnia nr 2 biegnie równolegle do sztolni nr 1, ale około 33 m od wlotu powstał w niej w naturalny sposób zawał, na 45 metrze od wlotu wykonano dwie żelbetowe wartownie.

    Wejścia do sztolni 1 i 2 oddalone są od siebie o 170m i łączą się ze sobą pod kątem prostym systemem wyrobisk chodnikowych i komorowych, które są w różnym stopniu zaawansowania prac - od początkowej fazy drążenia chodników i hal do obetonowanej hali o długości 50 metrów i podwójnym stropem.

    Sztolnia nr 3 ma długość około 107 metrów i biegnie w kierunku głównych wyrobisk między sztolniami nr 1 i 2. W sztolni zbudowane są dwie tamy z cegły z urządzeniami hydraulicznymi, jedna ma około 90 cm, a druga 60 cm wysokości.

    Naziemna część kompleksu jest najbardziej rozbudowana ze wszystkich w Górach Sowich. Prawie wszystkie budynki zlokalizowane są na zboczu góry bezpośrednio nad podziemnym kompleksem.


Powrót