Kompleks Soboń

    Kompleks został wydrążony w skale gnejsowej i składa się z trzech sztolni biegnących w głąb góry Soboń z trzech różnych stron góry oraz kilku poprzecznych wyrobisk chodnikowych we wstępnej fazie budowy.

     Sztolnia nr 1 jest jedynym wejściem do kompleksu i ma około 200 m długości. Niewielki jej fragment posiada obudowę drewnianą. Od sztolni pod kątem prostym zaczęto drążyć kilka wyrobisk chodnikowych i mają one od kilku do kilkudziesięciu metrów długości. Jedno z nich kończy się zawałem, czyli w sztolni nr 2.

     Sztolnia nr 2 ma 27 m  i kończy się zawałem, do którego można dojść od drugiej strony, czyli ze sztolni nr 1

     Sztolnia nr 3 posiadała obudowę drewnianą, jednak biegnąca płytko pod powierzchnią góry, została całkowicie zawalona, tworząc kilkudziesięcio metrowej długości i niewielkiej głębokości wąwóz z widocznymi gdzie niegdzie fragmentami drewnianej obudowy.

     Długość znanych wyrobisk w kompleksie Soboń wynosi około 700 m.


Powrót