Kompleks Włodarz

    Kompleks wydrążony jest w skale gnejsowej i składa się z czterech równoległych sztolni oraz systemu wyrobisk chodnikowych i komorowych, łączących się ze sobą i sztolniami pod kątem prostym. Sztolnie mają długość od 180 do 240 m. Wejścia oddalone są od siebie od 80 do 160 m. W każdej sztolni, kilkadziesiąt metrów od wejścia, znajdują się po dwie leżące naprzeciw siebie wartownie w różnym stopniu zaawansowania prac. W wyrobiskach Włodarza zachowały się fragmenty ciągów chodnikowych, biegnących jeden nad drugim oraz szybiki, poprzez które urobek z górnego poziomu zrzucano na dół, prosto na podstawione wagoniki, a następnie wywożono na zewnątrz. Komory i hale uzyskiwano poprzez zawalanie stropów między górnym a dolnym chodnikiem. Na przedłużeniu sztolni nr 1 znajduje się w stanie surowym, wykuta komora pod przyszłą halę produkcyjną o wymiarach: długość 50 m, wysokość 10 m oraz szerokość 8 m. Kompleks posiada również szyb na powierzchnię o 4 metrowej średnicy oraz 40 m głębokości. Całkowita długość znanych wyrobisk w kompleksie wynosi 3000 m.


Powrót