Kopalnia Anna

    Teren Masywu Grochowej jest starym rejonem górniczym w którym uż od XIX w. wydobywano między innymi chryzoprazy, węgiel brunatny, rudy chromu, niklu i najważniejsze magnezyt. Na początku XX wieku w okolicy Grochowa było co najmniej kilkadziesiąt niewielkich wyrobisk i szybików, niektóre z nich później przekształciły się w kilka większych kopalni, według spisu przed II Wojną Światową funkcjonowały kopalnie „Constantin", „Claruchita", „Prause", „Eberhardt Schacht", „Vogel Schacht", „Luftschacht", „Rollschacht" i „Josef Schacht". Po zakończeniu wojny wycofujący się Niemcy zdemontowali całe wyposażenie z kopalń lub je zniszczyli i porzucili wyrobiska, co spowodowało zalanie lub zasypanie kopalń. Po przejęciu tych terenów przez polaków i nadaniu polskich nazw wydobycie wznowiono w pięciu kopalniach „Konstanty”, „Kojancin”, „Klara”, „Małgorzata” i „Anna” jednak nie funkcjonowały one długo i już w 1952 roku poza kopalnią Konstanty wszystkie pozostałe były już zamknięte.
    Najstarsze znalezione mapy górnicze pokazujące wyrobiska kopalni Anna pochodzą z 1882 r. wykonane przez mierniczego górniczego Jäschkego, w skali 1:1000. Kopalnia miała kilka poziomów wydobywczych z czego najstarsze położone najpłycej pod ziemią są całkowicie niedostępne. Obecnie dostępne wyrobiska na poziomie I (24m), II (34m), III (49m), udostępnione są szybem „Josef" który powstał gdzieś w okolicy 1930 roku (brak zachowanych danych na ten temat), a wynika tak z zachowanych map górniczych na których wcześniej taki szyb nie istniał. W tym miejscu eksploatowano szeroką żyłę magnezytu która zapadała pod kontem 70-80 stopni co powodowało że po jej wybraniu powstawały bardzo wysokie komory wyrobiskowe. Z zachowanych danych na temat wielkości wydobycia wynika że kopalnia funkcjonowała do końca II Wojny Światowej, w 1942 r. wydobyto 1239 ton magnezytu, 1943 r. 1138 ton, znaleziono również resztki materiału wybuchowego Donarit z datą 1944r.
    Kopalnia zachowała się w dość dobrym stanie  ze stosunkowo dużą ilością pozostawionego sprzętu górniczego. Zachowały się tu miedzy innymi wózki górnicze do wywozu urobku, fragmenty kompletnych torowisk, rury do sprężonego powietrza, wiertła różnej długości, drewniane skrzynie do przenoszenia urobku, grabie, łopaty i motyki górnicze, ładunki donaritu z datą 1944 oraz liczne tabliczki metalowe (marki) mierniczych górniczych. Wszystko to powoduje że kopalnia stanowi ciekawy zabytek techniki górniczej z XX wieku, a ponieważ kopalnia udostępniona jest głębokim zabezpieczonym szybem nie jest narażona na zdewastowanie przez wszelkiej maści złomiarzy i pseudo-poszukiwaczy co powoduje że kopalnia powinna jeszcze przez wiele lat zachować swój oryginalny stan i wygląd.


Powrót