Kopalnia Augusta

    Kopalnia została założona w końcu XIX wieku, przez mistrza murarskiego Reinharda Glognera ze Świebodzic, po tym jak w 1887 r., po przeprowadzonych analizach próbek skał w Kamionkach, stwierdzono znaczną zawartość srebra w wydobytych rudach ołowiu. Glogner sprawował nad kopalnią bezpośredni nadzór, zaś faktycznym właścicielem była spółka gwarecka. Pole górnicze kopalni zatwierdzono 14 listopada 1893 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym.
    W 1894 r. rozpoczęto drążenie sztolni prowadzącej do złoża, i po dwóch latach została połączona ze starszą częścią kopalni, która funkcjonowała przed XIX w. Ponieważ złoże rudy jest pionowe, kopalnia przybrała charakter pionowej szczeliny wybierkowej podzielonej na poziomy drewnianymi podestami. W 1900 r. z powodu wyczerpania złoża kopalnia została zamknięta.
    Do XIX w. w kopalni wydobywano rudy barytowe z siarczkami galeny i srebra a od 1893 r. rudę ołowiu. Kopalnia podzielona jest na IV poziomy wydobywcze, I i II na drewnianych podestach, najbardziej rozbudowany III poziom ok 300m chodników, wykuty jest w skale i zalany wodą od 30 do 130 cm oraz poziom IV zalany całkowicie wodą, ponieważ prowadzi do niego 9 metrowy szyb, który jest poniżej sztolni odwadniającej.


Powrót