Kopalnia Soli Kłodawa

    Kopalnia soli w Kłodawie jest jedyną czynną w Polsce kopalnią soli kamiennej eksploatującą sól metodą suchą, została założona w 1949 roku w wyniku realizacji uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Uchwała była oparta o badania grawimetryczne rozpoczęte w 1937 roku z ramienia Państwowego Instytutu Geologicznego w okolicy Kłodawy, które wykazały że płytko pod powierzchnią znajduje się potężny wysad solny. Po wojnie przeprowadzono ponownie badania, które potwierdziły wcześniejsze wyniki o występowaniu złoża soli kamiennej oraz soli magnezowo-potasowej, stwierdzono również że złoże ma około 26 km długości oraz około 2 km szerokości.
    Kopalnia wraz zakładem przerobu soli potasowej została założona w środkowej części złoża i miała wydobywać głównie sól magnezowo-potasową. W 1951 roku rozpoczęto głębienie szybu nr 1 pod nazwą "Michał" (nazwa na cześć budowniczego kopalni i pierwszego jej dyrektora Michała Białego) a rok później drugiego szybu z przeznaczeniem na wentylacyjny pod nazwą "Barbara" (nazwa na cześć patronki górników Barbary). Po rozpoczęciu eksploatacji okazało się, że złoże zawiera głównie sól kamienną a nie jak wykazały wcześniejsze badania magnezowo-potasową, którą zaczęto eksploatować na skalę przemysłową w 1956 roku. W 1958 roku z powodu zmiany profilu produkcyjnego powołano nowe przedsiębiorstwo pod nazwą "Kopalnie Soli - Kłodawa", które miało według planu wydobywać około 450 tyś ton soli rocznie, jednak poziom ten uzyskano dopiero w 1968 roku. W latach 70-tych wydobycie osiągnęło ponad milion ton rocznie. W 1967 roku zgłębiono jeszcze jeden szyb pod nazwą "Chrobry" (nazwa pochodzi od obchodzonego w 1966 roku 1000-lecia Państwa Polskiego) który stał się szybem wentylacyjnym, natomiast szyb "Barbara" po zamontowaniu urządzeń wyciągowych stał się szybem towarowym.
    Kopalnia w Kłodawie jest największym producentem soli w Polsce. Sól eksploatuje się tradycyjną metodą górniczą systemem komorowo-filarowym a następnie poddaje się ją obróbce mechanicznej, w ten sposób końcowy produkt czyli sól uzyskuje się w naturalny sposób bez stosowania żadnych środków chemicznych ponieważ Kłodawska sól ma naturalnie wysoki stopień czystości i nie wymaga dodatkowych procesów oczyszczania i wzbogacania. Kłodawska sól poza przemysłem spożywczym jest również szeroko wykorzystywana w przemyśle chemicznym oraz do zimowego utrzymania dróg i autostrad.
    W 2004 roku w kopalni uruchomiono trasę turystyczną na poziomie 600m, a w 2007 roku podziemna trasa turystyczna wraz z wybranymi stanowiskami geologicznymi została wpisana do geologicznego Rejestru Zabytków.


źródło:

www.sol-klodawa.com.pl


Powrót