Kopalnia uranu w Kletnie

    Tereny, na których położona jest kopalnia uranu penetrowane były już w średniowieczu. Szukano tutaj i wydobywano rudy żelaza, srebra, miedzi oraz surowce do ich wytopu (fluoryt oraz inne minerały). Kopalnie w okolicach Kletna w średniowieczu miały złą sławę "mówiono, że przynoszą nieszczęścia". Zagadkę rozwiązano dopiero w XX w., gdy odkryto promieniotwórczość. W 1948 r. na podstawie umowy miedzy rządami Polski i ZSRR rozpoczęto poszukiwania rud uranu na terenie Polski. 15 lipca 1948r. inż. W. J. Kamysznikow z radzieckich służb geologicznych odkrył na terenie Kletna w jednej ze starych sztolni zwanej „Sankt Paul” okruszcowanie uranowe i jeszcze w tym samym roku ruszyło wydobycie najpierw z hałd a później z drążonych chodników. Eksploatacją rudy zajmowało się „Przedsiębiorstwo Kowarskie Kopalnie”, przekształcone później w „Zakłady Przemysłowe R-1”. Stare sztolnie zostały odbudowane i pogłębione, jak również wykonano nowe. W ciągu kilku lat łączna długość korytarzy osiągnęła 37km na 9-10 poziomach, miała 20 sztolni i 3 szyby. Złoże rozpoznano poprzez liczne odwierty ( z powierzchni 42 otwory o łącznej długości około 11km i pod ziemią kolejne 10km). Cały urobek pod silną eskortą wojska wywożony był do ZSRR i tam przerabiany. Łącznie wydobyto około 228tys. m³ urobku, z czego pozyskano około 20ton czystego uranu. Po pięciu latach eksploatacji w 1953r. z powodu wyczerpania złóż rudy uranowej kopalnia została zamknięta i w październiku 1953 r. odstrzelono ostatnie wejścia pozostawiając tylko kilka wyrobisk, w których do 1958r. wydobywano fluoryt, po czym kopalnia została całkowicie zamknięta. Udostępniony fragment kopalni jest sztolnią nr 18, która była sztolnią poszukiwawczą i znajduje się przy drodze łączącej Kletno z Sienną, jest on wyodrębnionym systemem wyrobisk znajdującym się w najwyżej położonej części kopalni. Zwiedza się ją z przewodnikiem, który opowiada o historii tego miejsca. Zobaczyć tu można wiele atrakcyjnie oświetlonych wystąpień miejscowych minerałów miedzy innymi fluoryt, ametyst, kwarc i innych, jak również kolekcję kufli wydawanych z okazji Barburki.


Powrót