Kopalnia w Rybnicy Leśnej

    Kopalnia w Rybnicy Leśnej to sztolnia poszukiwawcza rud uranu o łącznej długości korytarzy około 850 metrów. W latach 1953-55 prowadzono tu poszukiwania tegoż pierwiastka. Zawartość uranu w próbkach dochodziła do 0,047%, dlatego pod koniec 1955r. z powodu zbyt małej ilości uranu w rudzie i znacznemu rozproszeniu okruszcowania prace wydobywcze zaniechano. Przed sztolnią znajduje się znacznych rozmiarów hałda o długości prawie 30m i wysokości 5m. Porzucona kopalnia została przejęta przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji i wykorzystana jako źródło poboru wody dla miejscowości Rybnica Leśna. Ujęcie już dawno zostało odłączone od sieci wodociągowej i nie zachowała się żadna dokumentacja na jego temat. Pracownicy WPWiK nigdy nie wchodzili i nie badali tej sztolni uważając ją za bardzo niebezpieczną.

    W chwili obecnej do kopalni można się dostać jedynie przez studzienkę (zbiornik wodny), który jest pozostałością po ujęciu wody. Po znajdującej się tam drabinie łatwo można przejść przez dwa wysokie progi pełniące kiedyś rolę filtrów. W tym miejscu zaczyna się już kuta w skale, zalana wodą do wysokości około 1,3m sztolnia. Sztolnia jest mimo wątłości górotworu w bardzo dobrym stanie, niema tam właściwie naturalnych obwałów, w niektórych chodnikach znajduje się tylko nie wybrany urobek, który może robić wrażenie oberwanego ze stropu materiału skalnego. W sztolni znajduje się 5m wysokości szybik prowadzący na wyższą kondygnację, która ma zaledwie ok. 17m długości i kończy się przodkiem. Na jednym z bocznych korytarzy znajduję się fragment lutni służącej do przewietrzania korytarzy. Na końcu głównego korytarza wybija z dość dużą siłą woda dlatego też początkowa część opisywanego obiektu jest zalana na pierwszych kilkuset metrach.


Powrót