Kopalnia Wacław

    Kopalnia Wacław była jedną z najnowocześniejszych kopalni w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. W tym rejonie występuje najbardziej kaloryczny węgiel na świecie, lecz niestety równocześnie jest najbardziej niebezpieczną z powodu ogromnych ilości metanu uwięzionych w pokładach węgla. Upadek kopalni rozpoczął się w 1931r, kiedy z powodu katastrofy zginęło 150 górników. Kopalnia popadła w ogromne długi, wydobycie zmniejszono o 70%, co przynosiło minimalny zysk i niedługo po tych wydarzeniach kopalnię zamknięto. W pobliżu działała jeszcze tylko elektrownia, którą zamknięto w 1964r, z powodu uruchomienia elektrowni w Turowie. W czasie wojny kopalnię wraz z zabudowaniami przejęła fabryka Dynamit Nobel A.G., tworząc na terenie kopalni wielki kombinat, produkujący amunicję oraz materiały wybuchowe. Co produkowano pod ziemią? Nikt do dzisiaj nie wie. Po wojnie kilkakrotnie próbowano dostać się do wyrobisk kopalni. Planowano również jej ponowne uruchomienie, co było prawie niemożliwe z powodu dewastacji i zalania wyrobisk wodą. Powstał również plan przekopania chodnika z kopalni Piast w Nowej Rudzie do wyrobisk Wacława, ale z powodu restrukturyzacji kopalni nigdy tego nie wykonano.

Zdjęcia ze sztolni upadowej Wacław.


Zdjęcia obiektów naziemnych.


Listopadowy wypad w Góry Sowie


Powrót