Kopalnia złota Złoty Stok

    Najstarsze ślady wydobycia złota w rejonie Złotego Stoku pochodzą prawdopodobnie z przed 2000 lat, natomiast pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1273 r. i jest to przywilej nadany klasztorowi Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim na poszukiwania górnicze, wydany przez księcia wrocławskiego i krakowskiego Henryka IV Probusa.
    W XV wieku kopalnie złotostockie szczyciły się największą wydajnością wydobycia na Śląsku co sprawiło że udziały w tutejszym gwarectwie wykupił znany rzeźbiarz Wit Stwosz za pieniądze, które dostał za wykonanie ołtarza w Kościele Mariackim w Krakowie jednak wyczerpujące się złoża doprowadziły artystę do bankructwa a po sfałszowaniu weksla został osadzony w więzieniu we Wrocławiu. W latach 1419-1434 miasto zostało zniszczone przez wojny husyckie po czym wraz z gwarectwem podupadło. Dopiero pod koniec XV w. miasto odbudowano, w 1484 r. ustanowiono tu Urząd Górniczy, a w 1491 r. nadano miastu herb, sztandar i prawo wolności górniczej. W 1507r. z Ząbkowic Śląskich przeniesiono tu mennicę książęcą  i zaczęto bić złote dukaty co spowodowało jeszcze większy rozkwit miasta.
    Na XVI wiek przypada największy rozkwit górnictwa na terenie Złotego Stoku m.in. dzięki inwestycjom europejskich spółek górniczo-hutniczych które ze wszystkich złotostockich kopalni wydobywały około 8% europejskiej produkcji złota. Rabunkowa gospodarka zagranicznych inwestorów i nastawienie na maksymalne zyski doprowadziły do kilku tragicznych katastrof górniczych a jedną z największych było zawalenie się głównego szybu "Złoty Osioł" o głębokości 72m. co spowodowało śmierć 59 górników których nigdy nie odnaleziono a zawału nie usunięto. Wraz z katastrofą rozpoczął się powolny upadek miasta i gwarectwa a kolejne katastrofy górnicze, pożary i zarazy (jedna z nich pochłonęła 1100 ofiar) doprowadzały miasto do coraz większej ruiny a po przetoczeniu się wojny trzydziestoletniej miasto chyliło się już ku upadkowi.
    Miasto od upadku uratował aptekarz i alchemik Hans Schärffenberg który po wielu eksperymentach opracował proces produkcji arszeniku z rud arsenowych co spowodowało że przez kolejnych 100 lat Złoty Stok stał się światowym dostawcą arszeniku, po wyczerpaniu się złoża rudy arsenu gwarectwo a wraz z nim huty znowu upadły i dopiero w 1848r. opracowana przez Plattnera metoda produkcji złota, polegająca na chlorowaniu wyprażonej rudy, a następnie wyługiwaniu czystego złota ze związków chlorkowych doprowadziła do ponownego rozkwitu górnictwa na tym terenie.
    W czasie II Wojny Światowej kopalnia nie ucierpiała a po jej zakończeniu Niemcy oddali ją władzom polskim w stanie nienaruszonym. Wydobycie trwało do 1962 roku kiedy to kopalnię zamknięto z niewyjaśnionych przyczyn (kopalnia do tej pory miała roczny urobek w granicach 20-30kg czystego złota). Przez cały okres wydobycia (ponad 700 lat) wydobyto około 16 ton czystego złota oraz wydrążono około 300 km sztolni na 21 poziomach.


Powrót