Schron kolejowy Jeleń

    Budowę schronu kolejowego na pociąg sztabowy Hitlera w miejscowości Jeleń rozpoczęto w roku 1940. Teren budowy zajmował obszar około 200h na których stanęły schrony zaplecza technicznego, schron kolejowy oraz inne obiekty o nieznanym przeznaczeniu. Schron kolejowy ma wysokość ok. 9m, szerokość u podstawy ok. 15m, długość tunelu wynosi ok. 350m i jest w kształcie łuku. W tunelu na całej długości znajdowały się tory, oraz perony po obu stronach torowiska, a z prawej strony tunelu również na całej długości znajduje się korytarz techniczny z pomieszczeniami dla obsługi co kilka metrów zamykany drzwiami gazoszczelnymi. Pod peronem znajduje się tunel techniczny który połączony jest z innymi obiektami na zewnątrz schronu. W budynkach zaplecza technicznego znajdowały się kotłownia, agregaty, zbiorniki na wodę, stacje wentylatorów.


Powrót