Schron kolejowy Konewka

    Podobnie jak w Jeleniu budowę schronu kolejowego w Konewce rozpoczęto w roku 1940. Teren budowy ównież zajmował obszar około 200h na których stanęły schrony zaplecza technicznego, schron kolejowy oraz inne obiekty o nieznanym przeznaczeniu. Schron kolejowy ma wysokość ok. 9m, szerokość u podstawy ok. 15m, długość tunelu wynosi ok. 350m i w odróżnieniu od Jelenia jest w linii prostej. W tunelu na całej długości znajdują się tory, oraz perony po obu stronach torowiska, z prawej strony tunelu również na całej długości znajduje się korytarz techniczny z pomieszczeniami dla obsługi co kilka metrów zamykany drzwiami gazoszczelnymi. Pod peronem również znajduje się tunel techniczny połączony z budynkami na zewnątrz.w którym zachowały się fragmenty rur oraz uchwyty na kable i przewody.


Powrót