Sztolnia Złotych Wołów

    Sztolnia Złotych Wołów znajduje się w Masywie Chełmca a założona została w 1856r. przez nijakiego G. Kramsta. Obecnie wejście możliwe jest przez studzienkę techniczna którą przykrywa granitowa płyta częściowo odsłonięta a wyglądem zbliżona jest do kamienia nagrobnego. Sztolnia jest fragmentem XIX-wiecznej kopalni Prophet, założonej prawdopodobnie na wyrobiskach o trzysta lat starszych. Kopalnia ma jeden długi korytarz bez odgałęzień bocznych i korytarzy badawczych. Tuż po zejściu na dno studni idąc długim korytarzem napotykamy na imponujący szyb. Niezbyt dobrze widoczne dno zawalone jest rumowiskiem skał i belek. Często w szybie zalega woda, ale zdarza się ze jest całkowicie suchy. Prowadził kiedyś na niższe, obecnie niedostępne poziomy kopalni. Ma on zachowaną oryginalną obudowę i wymiary około 1,5m x 3m, i głębokość 12m.  Kilka metrów dalej w chodniku napotykamy niewielką betonową tamę służącą do spiętrzania wody która jest pozostałością po ujęciu wody. Mijamy tamę i korytarz zaczyna robić się coraz mniejszy, w końcu docieramy do obudowanego belkami przodka. W tym miejscu znajduje się potężny zawał, który został spowodowany przez zasypanie wielkiego szybu transportowego. Kiedy sztolnia pełniła funkcje ujęcia wody został on przekopany żeby ułatwić jej spływ. Stąd urobek w największej komorze. Niestety belki niewytrzymały próby czasu i przejście znów jest niemożliwe.


Powrót