Trasa Tysiąclecia w Kłodzku

    Trasa Tysiąclecia została udostępniona do zwiedzania w 1976. po ponad 10-latach prac zabezpieczających wyrobiska. Historia trasy sięga XIII w. kiedy to zaczęły powstawać pierwsze korytarze łączące piwnice domów, drążone przez mieszkańców miasta służące jako schronienie na wypadek wojny. Przez kilka wieków powstała gęsta, kilkupoziomowa sieć korytarzy, lochów, magazynów kupieckich, oraz studnie i piece do wypieku chleba. Wyrobiska nigdy nie były nanoszone na żadne plany, mapy ani nie były zabezpieczane. Po II Wojnie Światowej podziemia zaczęły się zawalać grożąc katastrofą stojącym na powierzchni zabytkowym kamieniczkom. Na apel miasta o ratunek naukowcy z krakowskiej AGH, speleolodzy oraz górnicy zaczęli ratować Kłodzko od spodu, część korytarzy została zasypana, a część zabezpieczona. Po wykonaniu prac zabezpieczających dla turystów udostępniono ponad 500 metrową trasę turystyczną składającą się z ciągu wąskich korytarzy, pochylni i komór. Obudowa komór i korytarzy wykonana jest z cegły i kamienia połączonych zaprawą, część odcinków dla bezpieczeństwa została przemurowana na nowo lub zabezpieczona ceglanymi opaskami.


Powrót