Twierdza Kłodzko

     Kopalnia Guido została założona w 1855r. przez hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka, a nazwę otrzymała od jego imienia. Węgiel wydobywany był głównie na potrzeby huty, która również była w posiadaniu hrabiego. W 1922r. po podziale śląska, kopalnia pozostała po stronie niemieckiej i weszła w skład kopalni "Delbrück" ("Delbrückgrube"). Po wyeksploatowaniu złóż kopalnia straciła na znaczeniu, więc przekształcono ją w centralny węzeł odwadniania w rejonie. W latach 30 kopalnia po raz kolejny straciła na znaczeniu, kiedy okoliczne kopalnie rozpoczęły wydobycie na niższych poziomach, które były odwadniane przez maszyny parowe, wówczas kopalnia stanęła na krawędzi bankructwa, a po II Wojnie Światowej stała się nieczynnym wyrobiskiem Kopalni Makoszowy. W 1967r. nieczynne wyrobiska przekształcono w kopalnię doświadczalną "M-300" w której były prowadzone doświadczenia eksploatacyjne z maszynami górniczymi, produkowanymi w zakładach KOMAG - Gliwice. W 1982r. na terenie dawnej kopalni powstał "Skansen Górniczy Guido" który działał do 1996r. W 2007r. trasa turystyczna została otwarta ponownie, a do zwiedzania udostępniono dwa poziomy wydobywcze 170 oraz 320 metrów. Poziom 170m prezentuje metody wydobycia węgla i pracę górnika z przełomu XIX i XX wieku oraz historię tego przemysłu na obszarze Śląska, a poziom 320m jest utrzymany w stanie jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego, kiedy to górnicy zakończyli pracę i opuścili kopalnię.


Powrót